Onze garanties


Naleving van de keuze van boeket

In tegenstelling tot de systemen met doorgave naar een locale bloemenwinkel, controleert Aquarelle.be het geheel van de vervaardiging van uw boeket en produceert nauwkeurig het boeket zoals u het wenst te schenken... Het geleverd boeket moet overeenstemmen met het type van boeket zoals het op de website wordt gepresenteerd..


Naleving van het "foto-bewijs"

Aquarelle.be biedt u als bewijs dat uw keuze van boeket werd gerespecteerd, een foto van het voor u samengesteld boeket.


Naleving van "prijs-volume"

Aquarelle.be stelt voor elk boeket een prijskeuze voor. Het geproduceerd boeket zal precies in volume aangepast worden aan uw selectie.


Naleving van de kwaliteit van de bloemen

Aquarelle.be verbindt zich ertoe om zijn bloemenboeketten samen te stellen uit een selectie bloemen die streng werd gecontroleerd op kwaliteit en frisheid..


Naleving van de levertermijn

De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk aangeduid.
Het overschrijden van de leveringstermijnen kan niet leiden toch schadeloosstelling.

Indien een bestemmeling afwezig is, heeft de persoon die de levering uitvoert, de toestemming om de zending voor de deur te plaatsen.

De koper kan de terugbetaling van de leveringskosten vragen, met uitsluiting van iedere andere vraag tot schadeloosstelling, voor de hieronder genoemde gevallen van laattijdige levering, indien het product niet geleverd werd om een andere reden dan een geval van overmacht.

Laattijdige levering:

Onze partners die de leveringen verzorgen, zullen essentiële zendingen met prioriteit leveren (goederen m.b.t. de gezondheid, voeding) waarvoor wij uiteraard begrip hebben, maar wat kan leiden tot, indien nodig, het verschuiven van de gekozen leveringsdatum of -tijdstip.

Bijgevolg,

- een bestelling die de dag zelf of ’s anderendaags geleverd wordt: geen terugbetaling

- een bestelling die 2 dagen later geleverd wordt: terugbetaling van de leveringskosten.

De koper kan een volledige terugbetaling aanvragen indien de vertraging 48 uren overschrijdt.

Tenslotte, indien een product niet geleverd werd, om een andere reden dan een geval van overmacht, kan de verkoop ontbonden worden en kan de koper een volledige terugbetaling vragen met uitsluiting van iedere andere vraag tot schadeloosstelling.

Onder meer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen, verkeersproblemen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden.
Aquarelle houdt de koper, indien mogelijk, op de hoogte van de hierboven opgesomde gebeurtenissen.
In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen.


Naleving van uw privé-leven

Alle informatie die tijdens een bestelling door u doorgegeven werd op onze site is beveiligd, en is enkel door ons operationeel personeel zichtbaar. Conform aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privé, en om deontologische redenen, hebt u het recht om deze persoonlijke gegevens op te vragen, te verbeteren of te wijzigen.

Voor toepassing van dit recht, schrijf ons:

Aquarelle-Boeckx NV
Prins Boudewijnlaan 7B bus 0202
2550 Kontich
Send an email to our Customer Service

To find out more, click here.

 


Total security

Aquarelle.be ensures totally secure and flexible online or telephone payment by credit card, thanks to its payment system, entrusted to a company specialising in secure online payment. Aquarelle.be guarantees the total confidentiality of your bank details, secured by SSL protocol, which automatically controls the validity of your access rights when you pay by credit card and encrypts all data exchanges. We never access or store any information concerning your credit card. To find out more, click here.


Customer Service

Our Customer Service is available Monday to Friday from 9am to 5pm
Closed on weekends and public holidays

By E-mail at Customer Service

All requests for information will be answered within 48 hours

You may also write to:

Aquarelle-Boeckx NV
Prins Boudewijnlaan 7B bus 0202
2550 Kontich
België