Onze garanties


> Naleving van de keuze van boeket
> Naleving van het "foto-bewijs"
> Naleving van "prijs-volume"
> Naleving van de kwaliteit van de bloemen
> Naleving van de levertermijn
> Naleving van uw privé-leven
> Totale veiligheid
> Tevreden of terugbetaald
> De Klantendienst

Naleving van de keuze van boeket

In tegenstelling tot de systemen met doorgave naar een locale bloemenwinkel, controleert Aquarelle.nl het geheel van de vervaardiging van uw boeket en produceert nauwkeurig het boeket zoals u het wenst te schenken... Het geleverd boeket moet overeenstemmen met het type van boeket zoals het op de website wordt gepresenteerd.

Naleving van het "foto-bewijs"

Aquarelle.nl biedt u als bewijs dat uw keuze van boeket werd gerespecteerd, een foto van het voor u samengesteld boeket.

Naleving van "prijs-volume"

Aquarelle.nl stelt voor elk boeket een prijskeuze voor. Het geproduceerd boeket zal precies in volume aangepast worden aan uw selectie.

Naleving van de kwaliteit van de bloemen

Aquarelle.nl verbindt zich ertoe om zijn bloemenboeketten samen te stellen uit een selectie bloemen die streng werd gecontroleerd op kwaliteit en frisheid.

Naleving van de levertermijn

De levering binnen de ½ dag of de dag nadien garandeert u een absolute frisheid van de bloemen. De betrouwbaarheid van onze leverdienst laat ons toe om ons in te zetten: elke leveringsvertraging van meer dan 4 uur geeft u recht op een terugbetaling of een nieuwe zending naar keuze van de klant.
Voor meer informatie, klik hier.

Naleving van uw privé-leven

Alle informatie die tijdens een bestelling door u doorgegeven werd op onze site is beveiligd, en is enkel door ons operationeel personeel zichtbaar. Conform aan de wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wbp), en om deontologische redenen, hebt u het recht om deze persoonlijke gegevens op te vragen, te verbeteren of te wijzigen.

Voor toepassing van dit recht, schrijf ons:
Aquarelle-Boeckx NV - Meir, 22-24 - 2000 Antwerpen - België, of per mail naar Klantendienst.
Voor meer informatie, klik hier .

Totale veiligheid

Aquarelle.nl waarborgt een totale veiligheid en een soepelheid van de betalingen online of per telefoon per kredietkaart dankzij een systeem van betaling die aan een firma gespecialiseerd in beveiliging van online betalingen wordt toevertrouwd. Aquarelle.nl garandeert de totale vertrouwelijkheid van uw bankgegevens, beveiligd door het SSL-protocol, die automatisch de geldigheid van toegangsrechten bij uw betaling per kredietkaart controleert en codeert elke gegevensuitwisseling teneinde de vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Wij kennen en behouden nooit de informatie betreffende uw kredietkaart.
Voor meer informatie, klik hier.

Tevreden of terugbetaald

Elk product waarvoor u een klacht wil laten gelden moet binnen het 48 uur na ontvangst bij ons schriftelijk gemeld zijn. Een passende tegemoetkoming ( tot een volledige terugbetaling ) zal, na vaststelling van een zichtbare fout of een overeenstemmingsgebrek met het geleverd product, u aangeboden worden.
This site uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies to offer you a better online service. To find out more and to configure the cookies, click here X